Kaip veikia Lėktuvų apsauga nuo Žaibo

Žaibo smūgis yra kasdienis reiškinys Žemės planetoje: vidutiniškai kas sekundę visame pasaulyje žaibas trenkia 100 kartų. Nors maždaug 80 % šių žaibų trenkia debesies viduje arba tarp debesų, t. y. žaibuoja tame pačiame debesyje arba tarp skirtingų debesų, jie vis tiek gali kelti pavojų ore esantiems objektams, pavyzdžiui, orlaiviams.

Štai kodėl labai svarbi orlaivių apsauga nuo žaibo.Kasmet į orlaivius kelis kartus (1-4) trenkia žaibas. Šiandien orlaiviai yra apsaugoti ir dauguma smūgių padaro mažai žalos, o keleiviai dažniausiai net nepastebi, kad į orlaivį trenkė žaibas. Tiesą sakant, nuo paskutinio didelio incidento, kurį sukėlė žaibo smūgis, praėjo daugiau kaip 50 metų: 1967 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose dėl žaibo smūgio, sukėlusio sprogimą degalų bake, sudužo komercinis lėktuvas.

Šiais laikais žaibų keliamai grėsmei sumažinti taikomi keli būdai ir metodai. Čia rasite visą informaciją apie orlaivių apsaugą nuo žaibo.

Kaip orlaivis apsaugomas nuo žaibo smūgio?


Lęktuvai nuo žaibo smūgių apsaugomi įvairiais būdais. Pirma, dauguma jų išorinių dalių yra metalinės, pakankamo storio, kad būtų atsparios žaibo smūgiams. Ši „metalinė oda” užtikrina pagrindinę orlaivio apsaugą ir kartu kontroliuoja elektromagnetinės energijos patekimą į lėktuvo elektros laidus, išlaikydama ją pastoviame lygyje ir nesugadindama orlaivio.

Antra, „oda” aplink kabiną ir vidinius skyrius yra suprojektuota su metaliniu tinkleliu, kuris eina per visą orlaivio vidų, kad būtų užtikrintas papildomas apsaugos sluoksnis. Taip elektros srovė praleidžiama per laivo išorę, apsaugant įgulą, keleivius ir viduje esančią elektroniką nuo bet kokios įtampos. Jis veikia kaip Faradėjaus narvas, blokuojantis orlaivio vidų nuo elektromagnetinių laukų.

Be to, kai kuriose zonose, kurios yra labiau pažeidžiamos žaibo smūgių, gali būti naudojami vielos pluošto skydai, įžeminimo juostos arba tam tikros sudėtinių dalių rūšys, pavyzdžiui, išplėstinės plėvelės, vielos tinklelis, aliuminio liepsnos purškimo danga, įdėta metalinė viela, metaliniai paveikslėlių rėmai, nukreipiamosios juostos ir kt.
Ši apsauga nuolat tobulinama. Remdamiesi duomenimis, surinktais iš eksploatuojamų orlaivių, į kuriuos trenkė žaibas, gamintojai tobulina ir kuria orlaivio apsaugą nuo žaibo smūgio, kad sumažintų žalą.

Pavyzdžiui, naujesniuose orlaiviuose, pavyzdžiui, „Boeing 787″ ir „Airbus A350„, naudojama daugiau kompozitinių medžiagų, pavyzdžiui, anglies pluošto, todėl sumažėja fiuzeliažo ir sparnų elektrinis laidumas. Be to, gamintojai taip pat sukūrė apeinamąjį būdą – į kompozitinę medžiagą pridėjo daugiau metalinių laidų, kad užtikrintų gerą lėktuvo išorės laidumą.

Nors orlaivis yra paruoštas atlaikyti žaibo smūgius, tačiau, kai į jį trenkia žaibas, jis turi būti nuodugniai patikrintas.